en | de | cz |
Gallery

O Brně

O Brně

O Brně

Vítejte v Brně – druhém největším městě v České republice

Brno leží ve středu Evropy, v České republice, jejímž je druhým největším městem. Současně představuje centrum Moravy, jedné z historických zemí Koruny české. Leží na křižovatce starých obchodních cest, které po staletí spojovaly severoevropské a jihoevropské civilizace.

 

Brno leží v malebné krajině obklopené ze tří stran zalesněnými vrchy, na jihu se otevírá k nížinám jižní Moravy. Ze severu je město chráněno úpatími Drahanské a Českomoravské vrchoviny.

 

 

Samo město se nachází v povodí řek Svratky a Svitavy, poněkud severněji od jejich soutoku ve výšce od 190 do 425 metrů (od 620 do 1395 stop) nad mořem a zaujímá rozlohu 230 km2 (143 čtverečních mil). Od východu k západu měří asi 22 km (13 mil). Řeka Svratka si razí městem cestu dlouhou 29 km (17 mil) a je hlavním zásobovacím přítokem přehradního jezera u Kníniček, oblíbené rekreační oblasti v severozápadním cípu města. Řeka Svitava protéká městem asi 13 km (8 mil).

 

Grandhotel Brno

Hrad a pevnost Špilberk

Hrad byl založen v první polovině 13. století na vrcholu stejnojmenného kopce. Středověké jádro bylo později přestavováno, přičemž původní sídlo střídalo často majitele. V 18. století se Špilberk proměnil v mohutnou barokní pevnost, která se stala též obávaným vězením. Neblaze proslulé byly především zdejší kazematy. V hradních zdech trpěli francouzští revolucionáři, italští karbonáři, příslušníci hnutí Mladá Itálie, polští povstalci, ale i domácí političtí vězni. Vězení národů bylo místem hrůzy i za druhé světové války. Od roku 1961 je Špilberk ve správě Muzea města Brna a slouží výstavním účelům. Zpřístupněny jsou i bývalé vězeňské kobky a kazematy.

 

www.spilberk.cz

Grandhotel Brno

Kapucínský kostel sv. Kříže

Kapucínský kostel a klášter na bývalém Uhelném trhu byl budován od poloviny 17. století Ondřejem Ernou (+ 1653). Strohou fasádu kostelního průčelí zdobí barokní sochy Jana Adama Nessmanna (1765), k nimž v roce 1927 přibyla socha Čeňka Vosmíka. Turisté vyhledávají zejména kryptu pod kostelem, ve které jsou kromě příslušníků řádu pohřbeni i stavitelé Ondřej a Jan Křtitel Ernovi (+1698) a baron František Trenck, plukovník pandurů a později špilberský vězeň.

Grandhotel Brno

Katedrála sv. Petra a Pavla

Návrší s chrámem sv. Petra a Pavla je v místech předpokládaného původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Po jeho zániku je zde už samostatná románská bazilika přestavěná ve 13. století na gotický chrám, ten byl upravován v 15. a 16. století, barokizován v 18. století. Současná úprava je novogotická z přelomu 19. a 20. století. Od roku 1777 sídlo biskupství brněnského. V současné době zpřístupněna původní krypta kostela z 12. století.

Grandhotel Brno

Kostel sv. Tomáše

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Původně se měl klášterní kostel stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. V průběhu třicetileté války byl však značně poškozen. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl postaven v letech 1665-75 podle plánu Jana Křtitele Erny. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 1385, patrně dílo Jindřicha Parléře. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma.

 

Portál bývalé klášterní prelatury - Místodržitelského paláce - s plastikami zakladatele kláštera, moravského markraběte Jana Jindřicha, a jeho syna Jošta je dílem J.L.Webera z let 1742-49. V současnosti je v objektu umístěna stálá expozice volného umění ze sbírek Moravské galerie. Pamětní deska připomíná pobyt Napoleona I. v Brně v letech 1805 a 1809.